f
n
m
e


 

CONSTITUIREA COMISIEI            Abordarea problematicii egalitãtii de sanse si tratamentului între femei si bãrbati pe plan international, european si national, în acceptiunea actualã a notiunii, constituie o preocupare de datã relativ recentã pentru comunitatea internationalã, desi diferite aspecte ale egalitãtii între femei si bãrbati au fost evocate prin mai multe declaratii sau tratate internationale, încã din anul 1958 (când Organizatia Internationala a Muncii a adoptat Conventia nr. 111 privind discriminarea în domeniul fortei de munca si exercitarii profesiei).
            În UE egalitatea de sanse între femei si bãrbati a fost marcatã de douã evenimente majore: adoptarea de cãtre Comisia Europeanã a unei "Foi de parcurs pentru egalitate pentru perioada 2006- 2010" si adoptarea de cãtre Consiliul European a "Pactului pentru egalitate de sanse între femei si bãrbati". Aceste douã initiative-cheie stau mãrturie pentru angajamentul activ al UE în atingerea obiectivului de a ajunge la o egalitate efectivã de sanse între femei si bãrbati. Pactul European pentru egalitatea de sanse între femei si bãrbati marcheazã vointa statelor membre de a se angaja cu hotarâre pentru punerea în aplicare a politicilor care vizeazã promovarea locurilor de muncã pentru femei si garantarea unui mai bun echilibru între viata profesionalã si viata privatã.
            În concordantã cu prevederile europene si legislatia nationalã, Federatia Nationalã Mine Energie a reunit în perioada 9 - 11 decembrie 2007 la Sinaia, reprezentantele (delegatele mandatate) ale tuturor organizatiilor sindicatelor membre a F.N.M.E, conform normei de reprezentare de la nivelul federatiei, pentru constituirea Comisie de Femei.
            Eliminarea discriminãrilor dupã criteriul de sex - vizibile sau discrete - este una din conditiile necesare pentru constituirea unei societãti echitabile si pentru evolutia spre progres.
            Egalitatea de sanse între femei si barbati constituie o necesitate si, în acelasi timp, o sansã. Pentru fructificarea acestei oportunitãti, atât pe termen scurt, cât si pe termen lung Federatia Nationalã Mine Energie înfiinteazã Comisia de Femei.
            Comisia de Femei a F.N.M.E militeazã pentru rezolvarea problemelor specifice cu care se confruntã femeile, membre de sindicat ale F.N.M.E.
            Comisia nu are personalitate juridicã, fiind un organism în structura F.N.M.E, coordonatã de Biroul Executiv al Federatiei. Activitatea Comisiei de Femei se va concentra pe cresterea numãrului comisiilor de femei în cadrul sindicatelor membre, trebuind modificate si completate actelor constitutive ale F.N.M.E. si ale organizatiilor membre prin includerea principiului privind egalitatea de sanse între femei si bãrbati. Aplicarea principiului egalitãii de sanse între femei si bãrbati trebuie realizatã la nivelul tuturor structurilor sindicale ale federatie.
Comisia de femei a F.N.M.E. s-a constituit în 10 decembrie 2007, ca urmare a Hotãrârii nr. 10/2007 a Colegiului Director, având un mandat interimar.
            Alegerea Comitetul de Coordonare a avut loc prin vot secret exprimat de cele 17 delegate în urmãtoarea structurã:

  • Presedintã: Brândusa Nelida
  • Vicepresedintã: Dogaru Manuela
  • Vicepresedintã: Sandru Elena
  • Vicepresedintã: Anghius Mihaela Gabriela
  • Secretarã: Ebetiuc Elena

            Conform hotararii Colegiului Director din data de 02.09.2009 s-a hotarat intrunirea Comisiei de Femei a Federatiei Nationale Mine Energie, in data de 03.09.2009, avand pe ordinea de zi alegerea Conducerii Comisiei de Femei a FNME. Aceasta s-a realizat prin votul deschis al celor 17 reprezentante (delegatele mandatate) ale organizatiilor sindicatelor membre a F.N.M.E, conform normei de reprezentare de la nivelul federatiei, dupa cum urmeaza:

  • Presedintã: Dogaru Manuela
  • Primvicepresedintã: Stroie Ciresica
  • Vicepresedintã: Frintu Staniloiu Milena
  • Vicepresedintã: Oprea Maria
  • Secretarã: Calinoiu Camelia

            Validarea conducerii Comisiei de Femei a Federatiei Nationale Mine Energie s-a realizat prin Hotararea Consiliului de Coordonare nr. 1624/08.09.2009.
Ca urmare a modificării Statutului F.N.M.E., în data de 9 aprilie 2010 în cadrul Congresului F.N.M.E., Comisia de Femei a F.N.M.E. îşi extinde numărul de membre ale Biroului Executiv de la 5 la 7, în acest fel, aliniindu-se modului de organizare a Biroului Executiv al F.N.M.E.
            Decizia Comisiei de Femei de a extinde structura Biroului Executiv vizează eficientizarea activităţii organizaţiei şi acoperirea unei problematici mai largi cu care se confruntă astăzi femeile din cadrul F.N.M.E.
La 10 decembrie 2010, în cadrul Conferinţei Naţională a Comisiei de Femei, la Căciulata, au avut loc alegeri pentru  Biroul executiv.  În urma exprimării votului celor 50 de participante au fost validate pe funcţii doamnele:
Preşedinte: - Dogaru Manuela (Sindicatul Minier Berbesti),
Primvicepreşedinte:- Sabou Nicola Mihaela (Sindicatul Energia Rovinari),
Vicepreşedinţi: - Frîntu Stăniloiu Milena (USME Jilt  Turceni),
                         - Pepelea Elena (Sindicatul Minerul Rovinari),
                         - Ulăreanu Mihaela (Sindicatul Energia Turceni),
                         - Voiculescu Liliana (Sindicatul CNE Cernavoda),
Secretar general: - Călinoiu Camelia (Sindicatul Liber Roşia).
            Comisia de Femei a F.N.M.E., porneste de la ideea cã egalitatea de sanse între femei si bãrbati înseamnã luarea în considerare a diferitelor capacitãti, necesitãti si aspiratii ale bãrbatilor si ale femeilor, precum si tratamentul egal al acestora.