f
n
m
e


 

CADRUL GENERALComisia de femei a F.N.M.E. s-a constituit în 10 decembrie 2007 la Sinaia, prin Hotărârea nr. 10/2007 a Colegiului Director, având un mandat interimar. In data 3 septembrie 2009 a avut loc alegerea conducerii Comisiei de femei, care a fost validata de Consiliul de Cordonare din 4 septembrie 2009.

Comisia de Femei a F.N.M.E., porneste de la ideea că egalitatea de sanse între femei si bărbati înseamnă luarea în considerare a diferitelor capacităzi, necesităti si aspiratii ale bărbatilor si ale femeilor, precum si tratamentul egal al acestora.

OBIECTIVE GENERALE

Comisia de femei a F.N.M.E. are în vedere următoarele obiective:

* sustinerea unitătii de actiune a membrelor de sindicat din F.N.M.E. pentru punerea în valoare si apărarea drepturilor, libertătilor si intereselor femeilor;

* respectarea, promovarea si apărarea intereselor profesionale, sociale, economice si culturale ale femeilor;

* integrarea femeilor, alături de bărbati, în viata sindicală, socio - politică;

* promovarea parteneriatului între membrii de sindicat;

* participarea activă a femeilor în viata sindicală si promovarea lor în functii de decizie;

* asigurarea respectării drepturilor fundamentale: dreptul la muncă, la protectie socială, la asistentă medicală, la pensii, la ajutor de somaj si alte forme de asistentă si protectie socială prevăzute de Constitutie, legi si contracte colective de muncă;

* asigurarea respectării drepturilor specifice femeilor, în ceea ce priveste: locul de muncă, responsabilitătile familiale, dreptul la instruire si educare, dreptul la promovare si afirmare, într-un parteneriat echitabil;

* participarea activă a femeilor în comisiile de negociere cu reprezentantii administratiei locale, ai ministerelor si patronatului, la nivel local si teritorial;

* protejarea sanătătii si bunăstării mamei si copilului ca obligatie a societătii cât si implementarea standardelor minime cu privire la aceasta;

* organizarea unui sistem si retele proprii de informare;

* scolarizare sindicală cu oportunităti egale pentru femei si bărbati în toate politicile si programele organizatiilor sindicale;

* protectia membrelor de sindicat si combaterea hărtuirii sexuale la locul de muncă si în societate;

* elaborarea de propuneri pentru îmbunătătirea legislatiei muncii si a altor acte normative, având ca obiect exercitarea drepturilor profesionale, economice, sociale, culturale, precum si respectarea egalitătii de sanse între femei si bărbati;

* stabilirea de relatii si parteneriate la nivel teritorial cu toate organizatiile ce actionează în spiritul politicii de promovare si respectare a drepturilor femeilor;

* solidaritate si unitate pentru femei în cadrul organizatiilor sindicale la toate nivelurile;

* alte scopuri legale stabilite prin rezolutii si hotărâri ale Adunării Generale.